روز: آگوست 13, 2018

سن سرطان پوست

سن سرطان پوست آیا سرطان پوست خارش دارد؟ آیا سرطان پوست کشنده است؟ درمان قطعی سرطان پوست چیست؟ سرطان پوست شایع ترین سرطان در ایالات متحده و سراسر جهان است. این سرطان بیش از نیمی از تمام موارد جدید سرطان را در ایالات متحده تشکیل می دهد. کارسینوم سلول بازال شایع ترین سرطان است و پس […]

ادامه مطلب