ماه: اکتبر 2016

مزایای لیپوماتیک شکم

لیپوماتیک شکم لیپوماتیک شکم روشی است که می تواند در یک جلسه کوتاه میزان قابل توجهی از چربی های بدن را کاهش دهد، بسیاری از افراد از داشتن شکم و پهلو های آویزان رنج می برند و البته این مساله در زندگی شخصی و اجتماعی آن ها تاثیر منفی می گذارد . پیروی از رژیم […]

ادامه مطلب